Velikost textu: AAA

Reklama

Bydlení pro seniory: časovaný problém

18.11.2009

Po generace opakujeme stejnou chybu: O změně bydlení svého nebo rodičů přemýšlíme až v momentě, „když už to nejde“! Tehdy je ale pozdě. Na to, jak ve stáří bydlet, je třeba se připravit. Bydlení a služby pro seniory mají dnes jiný standard i nové trendy.

Před dvaceti lety, když začala příprava projektu pražského Domova seniorů Háje, sepsali místní proti stavbě petici. Hlavním důvodem byla blízkost chystaného zařízení u základní školy. Prý mohla „ohrozit zdravý duševní vývoj dětí“... Dnes mohou být obyvatelé pražských Hájů na místní dům seniorů pyšní a k petici by se asi už nepřiznali! Není divu – v kategorii příspěvkových organizací zřízených hl. městem Prahou patří dům na Jižním městě mezi velmi dobře hodnocené.

Moderní trendy velí ponechávat seniory co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Místo izolace panuje snaha o co nejmenší sociální vyloučení, vedle tělesných potřeb je kladen důraz na péči o duši starého a často opuštěného člověka. Jsou kladeny nároky na na kvalitu každodenního života, zachování a respektování soukromí jedince. To vše se odráží v přístupu k řešení otázky bydlení našich rodičů a prarodičů v praxi. Novela zákona o sociálních službách, účinná od roku 2007, přinesla v organizaci péče malou revoluci. Jak se v nové situaci a možnostech bydlení zorientovat? Pomůže vám náš průvodce. Začněme u nejrozšířenějšího typu bydlení. Jsou to domovy seniorů.

Domov pro seniory Háje

Projekt z pera Vlada Miluniče sestává ze tří propojených budov s atriem. Všemi domy prostupuje záplava světla zvenčí. Příjemný pocit dotvářejí stromy a keře v bezprostřední blízkosti venku i v atriu, které je oblíbeným místem k posezení obyvatel. Dohromady jich tu bydlí dvě stě. V jedné budově se nachází sto lůžek pro více samostatné klienty a v druhé jsou místa pro klienty, jejichž stav vyžaduje větší míru přímé obslužné péče. Domov seniorů je moderně vybavený, snese srovnání s protějšky v zahraničí. Ovšem stavba a vnitřní zařízení není všechno. O nejlepší podmínky pro plnohodnotný život obyvatel domu se stará tým pod vedením ředitelky Dagmar Zavadilové. „O klienty pečuje dvaadevadesát zaměstnanců, z toho bezmála šedesát patří ke zdravotně ošetřujícímu personálu v nepřetržitém provozu.“ Na tři klienty tak připadá jeden ošetřovatel. „Zde máme proti zahraničí co dohánět. Poměr ošetřujícího personálu je tam nejméně jeden pracovník ku dvěma klientům.“ V domě najdeme sedmdesát čtyři jednolůžkové pokoje. Podle statistik je tento podíl již stejný jako v zahraničí a správně by měl být všeobecným standardem kvůli soukromí klientů. „O tyto pokoje je největší zájem, který však bohužel nejsme schopni plně uspokojit, nabízíme i dvoj- a třílůžkové pokoje.“ Chystané projekty nových domů seniorů s tímto standardem však automaticky počítají, a to je další pokrok.

U brány nového domova

„Naší cílovou skupinou jsou lidé, kteří dosáhli věku pro nárok na starobní důchod. Zdravotní stav není překážkou, běžně přijímáme lidi na invalidních vozících. Jistá omezení platí u žadatelů se specifickými poruchami jako je Alzheimerova choroba. Ti potřebují jiný způsob péče,“ pokračuje Dagmar Zavadilová. „Oproti minulosti zmizely pořadníky a o budoucích obyvatelích rozhoduje jejich ověřená sociální potřebnost. Přijímáni jsou žadatelé s trvalým bydlištěm v Praze. Pro psychiku klienta je velmi důležité, že dožívá ve svém regionu.“ Zájemce o bydlení v domovech seniorů se nemusí bát, že ho čeká přísný režim jako kdysi Rudolfa Hrušínského v hořké komedii Pozor, vizita! Nejde o nemocniční zařízení a představa kasáren dávno vzala za své. „Senior má svá práva a ta jsou dnes stále širší. Lidé tu žijí jako doma a vycházíme jim co nejvíce vstříc. Snažíme se klienty neomezovat, aby u nás jen nepřežívali, ale žili.“

Jak vypadá všední den klienta? „Od desáté do dvanácté probíhají aktivity v kulturním sále, kde jsou školení ergoterapeuti. Ti vedou výtvarné kroužky, ruční práce, zpěv, dramatický kroužek, literární kroužek, počítače, organizují kulturní vystoupení... V lůžkové části pak pracují aktivizační pracovníci – předčítají noviny, knihy, nebo si prostě s klienty pohovoří. Tady úžasně pomáhají dobrovolníci. Vysokoškoláci, většinou z psychologických a sociálně právních oborů, pravidelně přicházejí a vytvářejí v životě klientů nový rozměr. Přinášejí jim život zvenčí.“ Do domova dále dvakrát týdně dochází praktický lékař a stanovy umožňují klientům ponechat si svého lékaře, který je kdykoliv může navštívit.

„Dépéeska“ – Domy s pečovatelskou službou

Dalším typem ubytování pro seniory jsou domy s pečovatelskou službou. Po jednom z nich nás provedl Jan Sembdner z Centra sociálních služeb Praha – Jižní Město s tradicí od roku 1986. „Provozujeme pečovatelskou službu ve dvou stech bytech v rámci dvou komplexů na Jižním městě. Jde o službu s vysokou mírou prevence sociálního vyloučení, podporuje seniora v jeho domácím prostředí. A přestože se jejich stav časem zhorší tak, že potřebují intenzivní dohled a podporu, službu jim poskytujeme dál. Pokud možno je neodkazujeme na zdravotnická nebo jiná sociální zařízení.“

Klienti při příchodu podepisují nájemní smlouvu s obcí a jsou v DPS hlášeni k trvalému pobytu. „Od nás pak odebírají určitý objem nasmlouvaných služeb. Klienti domu s pečovatelskou službou tedy žijí ve svých bytech, mají nájemní smlouvu s městem a my do jejich bytů vstupujeme pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb s nabídkou úkonů, které mají v rámci svého individuálního plánu. Někteří u nás bydlí již dvacet let, jsou tady prostě doma.“

Jakým způsobem DPS naplňují komunitní funkci? „Řadu činností si organizují naši klienti sami, a to jak v domově, tak v prostorách klubu seniorů,“ doplňuje Jan Sembdner. „Pořádáme vepřové hody, Silvestra, dvakrát v roce setkání se starostou, Mikuláše, masopust, čarodějnice... Kluby si organizují pravidelná setkání, oslavy narozenin, přednášky, my je podporujeme tím, že uzavíráme smlouvy třeba s lektory. Kromě domů s pečovatelskou službou Centrum sociálních služeb Praha – Jižní Město provozuje šest klubů seniorů, zajišťuje terénní služby pro seniory, dále poskytuje odlehčovací pobytovou službu.

Za seniory do terénu

Široký komplex sociálních služeb nabízí seniorům zlínské občanské sdružení Hvězda. Kromě klasických pobytových služeb a speciálních služeb se zvýšenou ošetřovatelskou péčí pro lidi se specifickým postižením je to především moderní servis, který odráží současný trend péče o seniory v jejich domácím prostředí. „Jsou to terénní pečovatelské služby, respitní péče, denní stacionáře a přechodné pobyty v lůžkovém zařízení,“ vysvětluje PaedDr. Jiří Schincke, předseda rady občanského sdružení. „Podstatou terénní pečovatelské služby je pomoci potřebným klientům zvládnout běžné úkony, které by zvládli sami, kdyby jim v tom nebránila nemoc nebo stáří. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí klienta, to přispívá k jeho psychické pohodě. Terénní pečovatelskou službu poskytujeme dvacet čtyři hodin denně po celý rok. Využívá ji pětadvacet seniorů. Ze strany naších potenciálních klientů zájem o tyto služby roste, ale bohužel nemůžeme všechny zájemce z kapacitních důvodů uspokojit.“

Pomoc pomocníkům

Smyslem respitní neboli odlehčovací služby je umožnit rodinným pečovatelům čas k odpočinku a odlehčení od náročné sociální péče. Odlehčovací služby směřují výhradně tam, kde je potřeba celodenní péče o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo o seniora v určité fázi bezmocnosti. Odlehčovací služba tedy na omezenou dobu danou smlouvou přijímá seniory do svého lůžkového oddělení. Období pobytu je přitom možné prodlužovat.

Ukázkový projekt

Významnou roli ve sledování moderních přístupů v péči o seniory v budoucnu sehrají soukromé subjekty. „Jedním z aspektů nového zákona o sociální péči je větší vliv trhu. A to není v podmínkách sociálních služeb nic špatného,“ říká Jan Sembdner z pražského Centra sociálních služeb. „Naopak, je hodně důležité, že vztahy mezi uživateli, poskytovateli a státem budou konkurenční. Ovšem při naplnění předepsaných standardů a za odpovídající cenu.“  

Obě tyto podmínky jsou pilíři velkorysého projektu pražské společnosti Rodop: bytového komplexu pro seniory v Kunraticích. Společnost se od roku 1993 zabývá budováním bytových nemovitostí a sportovních areálů, za některé z nich získala ocenění v mezinárodních soutěžích architektů. Nyní si troufá na specializované zařízení pro seniory. „Jsme generace čtyřicátníků, naši rodiče se blíží důchodovému věku. Našim prarodičům již docházejí síly, a je vidět, kolik úsilí a péče najednou potřebují. Jim, jejich vrstevníkům i všem ostatním zájemcům chceme dopřát vlastní domov, soukromí a zajištění potřebné péče a služeb, které umožňují žít plnohodnotný a hlavně nezávislý život do pozdního věku,“ říká Ing. Tomáš Absolon, vedoucí projektu v Kunraticích. „Zakoupili jsme zakonzervovaný objekt velké nedokončené školy, pro kterou nemělo hlavní město uplatnění.“ Pro zamýšlený projekt bytů pro seniory je však optimální: nachází se v klidné oblasti přímo u Kunratického háje, přitom v dostupnosti centra, s rozvinutou infrastrukturou, potřebnou právě pro seniory.

Péče vždy nablízku

Projekt počítá se 130 jedno- a dvoupokojovými byty, všechny prostory budou plně bezbariérové. „Bytové jednotky budou určeny ke koupi do osobního vlastnictví, malá část k pronájmu. Vyznačují se vysokým standardem vybavení, nabídneme i možnost klientských změn před dokončením.“ Každý byt přitom může být napojen na signalizační systémy monitorující vznik krizové situace, popř. klientovu potřebu pomoci. Přízemní byty budou mít malé předzahrádky, před budovou se na plánech rozléhá půlhektarový park. Sociální prostor zajistí otevřená náměstíčka v křídlech budovy, komfort je připraven také pro ošetřující personál. „Naši klienti u nás najdou maximální soukromí a přitom jistotu, že péče je nablízku,“ vysvětluje Tomáš Absolon. „Za nejdůležitější považujeme, aby v každém okamžiku byl klientům k dispozici dostatečný počet kvalitních a ochotných pečovatelek a odborných sester.“ Pečovatelskou službu bude zajišťovat renomovaný registrovaný poskytovatel, přesto obyvatelé nebudou k jejímu odběru vázáni: každý si bude moci objednat např. terénní službu od jiné společnosti.

Komunitní prostory nabídne druhá, zbrusu nová polyfunkční budova s unikátním krytým atriem se zelení a vnitřními ochozy, kterou architekti přičlenili k původní. „Projekt obsahuje wellnes centrum s balneovanami a dalšími procedurami potřebnými či příjemnými pro seniory: např. aromasaunu, solární louku či mezi vozíčkáři oblíbenou infrasaunu,“ dodává pan Absolon. Dále jsou zde prostory pro rehabilitaci, restauraci, ordinaci praktického lékaře, pedikúru… Vše bude do určité míry přístupné i pro návštěvníky zvenčí. Se stavbou začneme v létě a chtěli bychom, aby první klienti mohli ve svém novém domově prožít již Vánoce roku 2011.“

Typy bydlení pro seniory v ČR

Domov seniorů
Pobytová zařízení, poskytující sociální službu osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Nabízí ubytování v zařízeném pokoji, jedno- i vícelůžkovém, celodenní stravování, zajištění úklidu, praní prádla a ošetřovatelskou péči. Cílem péče je jednoznačně kvalita života klienta. Do budoucna je třeba rozvinout spolupráci se zdravotními pojišťovnami, posílení morální finanční odpovědnosti – spoluúčasti blízkých (děti, vnuci), a tuto skutečnost zakotvit do legislativy. Provozuje stát.

Penziony
Soukromé zařízení, které provozuje podnikatelský subjekt. Bytové jednotky si zde lze koupit nebo pronajmout. Obytné jednotky (pro jednotlivce nebo manželské páry) jsou vybaveny vestavěnými skříněmi a kuchyňskou linkou, sprchovým koutem a WC. Podporu v každodenních činnostech, pečovatelskou a zdravotní službu si klient zřizuje sám, případně s podporou provozovatele. Doporučujeme dobře se o úrovni péče v soukromých penzionech informovat, bývá na rozdílné úrovni. Tato zařízení nejsou financována ze státního rozpočtu.

Domy s pečovatelskou službou
Do budoucna ideální řešení pro zajištění péče pro „soběstačné seniory“. Chybí však zákonná návaznost na další stupeň sociální služby, pro případ zhoršení zdravotního stavu. Do budoucna by měla být smluvně zajištěna při nástupu klienta do zařízení. Provozuje stát.

Zákon o sociálních službách

Počátkem roku 2007 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách. Došlo tím k navýšení příspěvků na sociální péči. V ČR existují čtyři stupně:

Stupeň I. (klienti, kteří jsou velkou měrou schopni sami se o sebe postarat, ale je jim poskytována pečovatelská služba) – 2000 Kč / měsíc
Stupeň II. – 4000 Kč / měsíc
Stupeň III. – 8000 Kč / měsíc
Stupeň IV. (klienti plně závislí na odborné péči) – 12 000 Kč / měsíc

Zákon rovněž zlepšuje podmínky pro ty, kteří se starají o své blízké staré osoby (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné). Příspěvek při péči o jednu blízkou osobu se zvyšuje na 5 310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě
a více osob, je to 9 086 Kč měsíčně.

Financování domovů pro seniory – příspěvkové organizace:

30 % úhrady od klientů
19 % příspěvek na péči
6% úhrady od zdravotních pojišťoven
31 % neinvestiční příspěvek
14 % státní dotace


Zdroj: Domov pro seniory Háje; 2008

Mikuláš Černý
 

Bydlení

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama