Velikost textu: AAA

Reklama

V čem se liší rezidence pro seniory
od klasických domovů důchodců?

18.11.2009

Domovy důchodců se jen těžko zbavují nálepky, kterou jim vtiskla doba minulá. Některé už sice opravdu pracují na moderních principech, ale často je to pořád více starobinec než domov. Prostě „Konečná stanice“, z které není kam vystoupit. A také stigma nejen pro samotné obyvatele klasického domova důchodců, ale i pro jejich nejbližší, kteří se potýkají s výčitky vlastního svědomí i odsuzováním okolí: odložili rodiče …


Je na Západ cesta dlouhá…

V západní Evropě už dlouhou dobu úspěšně funguje model seniorského bydlení v seniorských rezidencích a domech. Seniorské rezidence jsou soukromá zařízení, která slouží pro dlouhodobý pobyt klientů.

Přestěhování do seniorské rezidence není vnímáno jako poslední možné řešení,není spojováno se zdravotním handicapem či nemohoucností,  nýbrž se stává novým domovem, který si klient samostatně vybere a v němž chce strávit zbytek života.

Není tudíž krokem výhodným pouze pro rodinu, ale i vhodnou alternativou pro klienta samotného, který tak získá bydlení podle vlastních představ a zároveň v případě potřeby či zhoršujícího se zdravotního stavu veškerou péči.

V cizím jako ve vlastním

V seniorských rezidencích klienti bydlí v bytech s vlastní kuchyní a příslušenstvím, (vše je přizpůsobeno potřebám seniorů). Klienti zde žijí zcela samostatně a využívají pouze služeb, které si objednají. Nejsou kontrolováni, rezidenci mohou kdykoli opustit a kdykoli se sem znovu vrátit , přijímat návštěvy, atd. Prostě – jako doma.

Seniorské rezidence nabízejí široké spektrum služeb – počínaje službami spojenými s bydlením, přes aktivizaci a péči o tělo apod. až po kulturní, sportovní i společenské vyžití. Zároveň ale umožňují využívat obyvatelům ošetřovatelské a zdravotní služby v případě, kdy je potřebují – ať už prostřednictvím vlastního ošetřovatelského personálu nebo nasmlouvaných zdravotních služeb.

Klienti platí svůj pobyt obvykle ve třech složkách, které zahrnují pronájem bytu, standardní služby a nadstandardní služby. K standardním službám patří například mytí oken, provozní náklady, využívání veškerých prostor v rámci objektu, zahrady, návštěva kulturních a společenských akcí pořádaných rezidencí apod. Jako nadstandardní služby si lze objednat například stravování, praní a žehlení prádla, návštěvu kadeřníka či manikúry, obstarávání nákupů a další.

Drahé, ale dobré

Seniorské rezidence jsou otevřeny i klientům nesoběstačným, vyžadujícím intenzivnější pomoc a péči. Těmto klientům je poskytován jiný typ ubytování (adekvátní jejich handicapu) v takzvaném „centru“ v rámci stejné budovy a ve stejně příjemné atmosféře bez jakýchkoli omezení. Pokud není nutná náročná zdravotní péče vyžadující specializované pracoviště, umožňuje seniorská rezidence dožití klienta a adekvátní péči do posledních dnů ve známém a příjemném prostředí. Pobyt v centru pro nesoběstačné klienty se řídí samostatnými pravidly pro úhradu služeb.
Finanční stránka je u tohoto typu bydlení velmi podstatným aspektem, protože bydlení v seniorské rezidenci vyžaduje dostatečné finanční zázemí  - které u nás určitě nepokrývá běžný důchod…   

nt 

Bydlení

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama