Velikost textu: AAA

Reklama

 Lázeňské kurzy pro diabetiky

Pacient diabetik se v péči o své zdraví soustředí především na dietu a s ní spojenou fyzickou aktivitu. Jeho nemoc ale vyžaduje daleko víc. Nevelké změny životního stylu totiž mohou výrazně ovlivnit četná kardiovaskulární a jiná rizika, jimiž je pacient s diabetem ohrožen (více na www.stopcukrovce.cz). Naše lázeňská střediska se proto rozhodla do svých aktivit zařadit i kurzy určené především pro pacienty - diabetiky.

Jejich cílem je dozvědět se, proč je důležitá redukce hmotnosti, jaké jsou spojitosti mezi nadváhou resp. obezitou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchou krevních tuků, nemocemi srdečně cévního aparátu. Diabetik si v lázeňském kurzu postupně osvojí, jak správně jíst, jak sestavit jídelníček na míru, naučí se vhodně využívat fyzickou aktivitu a tím pádem dlouhodobě udržet i redukci své hmotnosti.

V péči odborníků

V lázních se diabetikům věnují odborníci - vedoucí lékař, edukační sestry, nutriční terapeutky, psycholog, školené zdravotní sestry. Součástí každého pobytu jsou i léčebné lázeňské procedury. Jejich druh závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta s přihlédnutím na další jeho diagnózy (určí je lékař po úvodní prohlídce a konzultaci s diabetikem). Zpravidla se jedná o procedury, které mají blahodárný účinek na celkový stav diabetu, ať už z pohledu zlepšení funkce slinivky, nebo vedoucí k zlepšení prokrvování, snížení rizika poškození cév a prevence kardiovaskulárních onemocnění. Diabetik si v lázních může užít pitné kůry - léčivé prameny, koupele - uhličité, perličkové, suché koupele uhličité, klasické masáže, plavání, cvičení diabetiků, podle zdravotního stavu může mít předepsané i procedury jako jsou slatinné obklady, magnetická rezonance, krátkovlnná diatermie.
Po dobu pobytu jsou diabetici sledováni jak po stránce zdravotní (kontroly u ošetřujícího lékaře), tak po stránce kompenzace diabetu. Dvakrát je u všech měřen glykemický profil, denně probíhají konzultace s edukační sestrou.

Pobyty pro diabetiky

+ Edukační pobyty - 12 dní. Indikaci lázeňské péče pro diabetiky 2. typu nám poskytla edukační sestra, paní Ivana Gajová z lázeňského střediska v Karlových Varech: „Pro nově diagnostikované diabetiky poskytujeme 14denní edukační pobyty plně hrazené pojišťovnou. Indikace dg. IV/1.
Tento pobyt můžete uplatnit do 6 měsíců od zjištění diabetu a doporučuje ho diabetolog, internista nebo obvodní lékař, který vyplňuje Návrh na lázeňskou léčbu.“

+ Příspěvkové pobyty - 21 dní. Pro diabetiky může být ideální i 21denní pobyt s indikací dg. IV/2, jedná se o pobyt tzv. příspěvkový - pacient si hradí ubytování a stravu, pojišťovna mu hradí léčení jako např. procedury a zdravotnickou péči.
Léčbu lze poskytnout po 12 měsících od zjištění diagnózy. Doporučuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, praktický lékař).

+ Hrazené pobyty – 21 dní. Lázeňský 21denní pobyt pro diabetiky s indikací IV/3 - jedná se o pobyt pro diabetiky s mikroangiopatií a makroangiopatií (pozdními diabetickými komplikacemi), diabetes s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou. Pobyt může být jak příspěvkový, tak plně hrazený (komplexní). Závisí na posouzení revizního lékaře. Doporučuje diabetolog a tuto léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.


(Více informací se dozvíte na stránkách Diabetické asociace ČR  www.stopcukrovce.cz)

Cestování

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama