Velikost textu: AAA

Reklama

Znáte cizí slova?

Někdy jsou cizí slova výstižnější než ta, co nám nabízí čeština. Nezřídka jsou ovšem nadužívána a slouží jako poselství pro posluchače: Já jsem tak chytrý… Což, samozřejmě, vůbec, ale vůbec nemusí být pravda. Protože, ten, kdo jimi plýtvá a ještě je i používá nevhodně, se ztrapňuje… Nicméně pravdou je, že v těch častěji užívaných, takřka zdomácnělých výrazech bychom se vyznat měli. Následující test to prověří:

 

1. Báze znamená, že máme na mysli výraz
a) základ, základna
b) léčivá rostlina
c) teplota naměřená digitálním teploměrem

2. Donátor je
a) dárce, který věnoval větší dar, zejména církvi
b) toreador - učedník
c) druhý stupeň slova terminátor

3. Retrospektiva
a) umělecký směr navazující na impresionismus
b) sleva na předměty umělecké hodnoty
c) pohled zpět do minulosti

4. Genetika
a) biologická věda zabývající se pohlavním ústrojím
b) biologická věda hledající mimo jiné zákony dědičnosti
c) žena nadaná mimořádnou smyslností

5. Blamáž
a) ostuda, zesměšnění
b) zpevnění poraněného svalu
c) zastírání skutečnosti

6.  Fata morgána
a) nový idol teenagerů – mladá americká zpěvačka a herečka
b) světelný úkaz, při němž se objevují ve vzduchu obrazy vzdálených předmětů (např. na poušti)
c) odrůda brambor vhodných do salátu

7.  Placebo
a) placenta novorozeněte mužského pohlaví
b) plod stromu placeboniccus botaniccus
c) přípravek neobsahující žádné léčivé látky, který však může u nemocného vyvolat přesvědčení, že je léčen (a že přípravek zabírá)

8. Simplexní
a) jednoduchý
b) přetvařující se
c) podzimní

9. Konvertovat
a) přitahovat, lákat
b) přestoupit k jinému vyznání
c) obsluhovat přístroj zvaný konvertomat

10. Devótní
a) přehnaně oddaný, ponížený, patolízalský
b) unavený, pasivní, neprůbojný
c) pohrdající nadřízenými

 


Správné  odpovědi: 1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a.

Vyhodnocení:
0-3b:
když se vám povede pořádný trapas, známým o tom vyprávíte jako o „fá-pó“, když po vás někde chtějí nacionále, diktujete iniciály svého jména… Když vás vyzývají, abyste převzal iniciativu, myslíte si, že si máte dojít pro diplom a ocenění. A tak dobrá rada - mluvte hezky, česky – a když některému slovu nerozumíte, klidně se zeptejte. Vyvarujete se ostudy i „fó-pá“, neboli faux-paux…

4-7: Zlatý průměr. Běžná cizí slova zvládáte, neznámým se spíše vyhýbáte, ale občas to vybalancujete na poslední chvíli. I když někdy nesprávné slovo vyslovíte, umíte hodit zpátečku, cítíte, že něco tady nehraje… Máte rezervy, ale když se nebudete chtít předvádět, ani do nich nemusíte moc sahat.

8-10: Vy jste lingvista! Ale proto ještě nemusíte být exhibicionista! Devalvace latinských, řeckých, anglických či frankofonních výrazů z vás ještě neudělá lepší individuum. Je jisté, že patříte k těm, kdo může koexistovat s cizími slovy a zřejmě i kdysi dávno mohl zásluhou své pregnantní slovní zásoby, pokud byla doplněná pragmatickým smýšlením, vydělávat v konvertibilní měně…

Fit mozek

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama