Velikost textu: AAA

Reklama

Dbáte na kondici mozku?

18.11.2009

Mozek se chová podobně jako sval. A svaly, které používáme a posilujeme, sílí. Cílevědomě sportujeme, cvičíme, jezdíme na kole. Jsme zděšení, když nás nemoc na pár dní upoutá na lůžko. Pojednou vnímáme vlastní slabost. Proč podobný komfort nedopřát mozku? Stačí cvičení paměti.

Paměť máme ve svých rukou

Vše, co zaujme naši pozornost, necháme vstoupit do krátkodobé paměti. Záleží na dalších podnětech, zda tuto informaci jako nepotřebnou ztratíme nebo uložíme do paměti dlouhodobé. Paměť je vlastně schopnost ukládat, uchovávat a vybavovat si informace v mozku. Má na ni vliv řada faktorů. Situace prožité v silném emočním stavu se nezapomínají. Stejně platí, že je „opakování matkou moudrosti“. Fyziologicky si zapamatováváme podněty tím, že naše nervové buňky si navzájem předávají nervové vzruchy. Čím častěji je jistý vzorec stimulován, tím větší šanci máme si vzpomínku nebo dovednost uchovat. Jakmile však vybudované sítě přestaneme používat, slábnou. Starší člověk obtížněji zaznamenává věci nové a staré si hůře vybavuje. Na vině je menší pružnost mozku. Na druhou stranu mají starší lidé životní moudrost a hlavně potenciál, kterého si mnohdy nejsou vědomi a zbytečně se podceňují. Je pouze na nich, do jaké míry nashromážděné životní kapacity využijí.
Ing. Dana Steinová je na trénování paměti odborník. Je předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jog­ging. Patří i k zakladatelům Univerzity třetího věku a organizátorům mezigeneračního a celoživotního zájmového vzdělávání. Se svou zkušeností „trenéra paměti“ říká: „Lidský mozek se plně vyvine asi v pětadvaceti letech. Poté se jeho stav pomalu zhoršuje. Podle odborníků je polovina z nás ve věku po šedesátce stižena tzv. „věkem ovlivnitelným zhoršením paměti“. O deset let později přibývá dalších dvacet procent lidí, kteří s pamětí mají problém. Většinou to bereme odevzdaně jako neměnný fakt. Ve skutečnosti je ale fungování paměti z velké části v našich rukou.“


Vzhůru do tréninku!

„Technik na trénování paměti je mnoho,“ doplňuje ing. Steinová. „Do zapamatování se zapojují různá centra mozku (vjemy zrakové, sluchové, čichové, předešlé zkušenosti). Existuje i řada triků, s jejichž pomocí paměť zmobilizujete. Klasikou jsou třeba klouby na rukou, pomocí kterých si vybavíte, zda má měsíc třicet nebo jednatřicet dní. Kytaristé se zase učí větu: Emil Hodil Granát Do Atomové Elektrárny. Zapamatují si tak pořadí strun. Složitější je metoda Loci (technika místa). Představíte si známé místo, kam v mysli ukládáte různé pojmy. Díky tomu je možné si zapamatovat telefonní čísla, fakta z historie, cizí jazyk. S pomocí mnemotechnik, které jsou efektivním nástrojem ke spolehlivému zapamatování a vybavení informace, jsme schopni v podstatě smazat věkový rozdíl. A je tedy úplně zbytečné se trápit s nedokonalostí vlastní paměti, když ji lze tak dokonale vykompenzovat paměťovými technikami.“

 

Jak jsme trénovali paměť

Ludmila Bakešová (80): „Před několika lety mi zemřel manžel. Nesla jsem to těžce. Známá mě tehdy zlákala na Univerzitu třetího věku a do kurzů trénování paměti. Zůstaly mi dodnes. Scházíme se jednou týdně. Na kurzech si vyprávíme o různých metodách, mnemotechnických pomůckách, abstraktní i vizuální paměti. Řešíme rébusy či cvičení na postřeh. Domů dostáváme úkoly. Pracovala jsem léta v Živnobance. Občas se s bývalými kolegy vídám na seniorských srazech. Co se týče paměti a orientace, jsem na tom díky kurzům lépe než mnozí z těch mladších.“


 

Nina Baláčková (51): „Diagnostikovali mi Alzheimerovu demenci. Odborníci doporučili, abych se věnovala nějaké aktivitě, kde budu nucena procvičovat mozek. Po domluvě jsem zvolila kurz trénování paměti pro lidi s mírným kognitivním zhoršením. Po roce docházení jsem si tak zvedla sebevědomí, že jsem se rozhodla pokračovat v kurzech pro zdravé lidi. Rozhýbalo mi to mozek, dodalo sebedůvěru, možná i zpomalilo důsledky nepříjemné nemoci.“ 


Fit mozek

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama