Velikost textu: AAA

Reklama

Zůstane změna důchodového systému na lidech? I 

O českém penzijním systému se často hovoří. Státní představitelé dobře ví, že současné nastavení není efektivní, již dříve se shodli na tom, že je nutné ho změnit. Uběhlo 5, 10, 15 let a reforma penzijního systému je stále v nedohlednu. Dnes přinášíme I. část článku na toto téma z www.finance.cz

Před nástupem krize odborníci tvrdili, že budou penze v přebytku do roku 2020. Díky recesi ovšem došlo k poklesu výběru daní i pojistného. V roce 2009 tak stát poprvé ve své historii vybral na penze méně než kolik vydal.

Co je možné udělat pro zlepšení situace?

V tomto směru existuje několik variant: nepodniknout nic, snížit penze, prodloužit věk odchodu do důchodu, zvýšit důchodovou daň (resp. pojistné) nebo rodit více dětí.


Graf: Státní důchodový účet

 

Nepodniknout nic je nejjednodušší a současně nejhorší možností

V současné době při odchodu do důchodu klesne průměrnému českému občanovi čistý příjem na méně než polovinu. V případě, že nedojde k systémové změně, bude mít za pár let dnešní průměrný občan starobní důchod pod životním minimem.


Tabulka: Vývoj výše starobního důchodu a životního minima

* Domácnost s 1 osobou (částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb + částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost).
** Částka životního minima od 1.1.2007 pro jednotlivce (pozn. od 1.1.2007 byly přijaty nové zákony: Zákon o sociálních službách, zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Částka existenčního minima pro dospělou sobu byla stanovena na 2 020 Kč měsíčně).
Zdroj: ČSÚ.
Je zřejmé, že v dlouhodobém horizontu není optimální cestou není ani snížení penzí. Životní úroveň občanů by se totiž při odchodu do důchodu stále zhoršovala.

 

Prodloužit věk odchodu do důchodu

V minulosti se věk odchodu do důchodu již měnil. Změny tohoto typu nejsou mezi občany příliš vítány. Na druhou stranu, pokud jde pouze o přizpůsobení věku odchodu do důchodu prodlužující se délce života, je možné říci, že je úprava v pořádku.


Tabulka: Obyvatelstvo České republiky

Zdroj: ČSÚ.

 

Zvýšit pojistné, ze kterého je důchodový systém financován

V takovém okamžiku bude ovšem nutné vyřešit otázku odstranění mezigenerační nespravedlnosti. Ta by nevyhnutelně nastala pro současné třicátníky, kteří by ve srovnání s předcházející generací platili vyšší pojistné a v důchodovém věku měli mnohem nižší důchod než generace před nimi.

Rodit více dětí

Hlavním problémem českého penzijního systému je, že populace stárne. Podle některých ekonomů by nejlepší penzijní reformou bylo, kdyby se zvýšil průměrný počet narozených dětí na 2 děti a více na matku (tj. docházelo by k přirozené reprodukci obyvatel). Takového čísla Česká republika dosahovala naposledy v 80. letech minulého století. Změna životního stylu snížila průměrný počet narozených dětí na 1,3 dítěte na matku.


Tabulka: Obyvatelstvo České republiky

*Prognóza.
Zdroj: ČSÚ
.


Podle odborníků není reálné, aby se v nejbližší době zajistila přirozená obnova populace. Z prognóz ČSÚ navíc vyplývá, že se bude demografická struktura obyvatel České republiky i nadále měnit – stárnout – a poměr osob v důchodovém věku a ekonomicky aktivních se bude zvyšovat. V současné době “živí“ jednoho občana v důchodu dva pracující. Za několik let bude mít – s nadsázkou řečeno - každý pracující svého důchodce.


Tabulka: Podíl pracujících občanů na celkové populaci ČR (včetně dětí)

Zdroj: ČSÚ.


Z hlediska ekonomického postavení mají na strukturu obyvatel vedle demografického vývoje výrazný vliv sociální a ekonomické faktory. Tj. růst nezaměstnanosti v roce 2009, zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a prodlužování délky vzdělávání.


Graf: Vzdělání obyvatelstva ČR ve věku 15 a více let

Dosavadní změny

Nelze říci, že za posledních 10, 20 let neproběhla v oblasti důchodů a důchodového systému žádná změna. Například s účinností od 1. ledna 2010 došlo hned k několika významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Čeho přesně se změny týkají? Jde například o:

• úpravu důchodového věku,
• úpravu potřebné doby pojištění,
• úpravu koncepce invalidity.


Je ovšem nutné zdůraznit, že žádná z dosavadních změn nepředstavuje změnu systémovou.
www.finance.cz


Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama