Velikost textu: AAA

Reklama

Od revoluce podnikám. Mám se bát důchodu? I.díl

Je vám pětapadesát a váš celoživotní status zněl: OSVČ. Jste rádi, že jste jakž takž vyžili, zajeli občas s rodinou na dovolenou a něco málo našetřili. Myslet na důchod nebylo kdy. Vstup do penze se ale blíží. Co vás čeká?

Jestliže podnikáte celý život (nebo přesněji řečeno od revoluce) a nikdy jste se nezajímali o „udržení životní úrovně v době důchodu“, jak zní oblíbená mantra finančních poradců, je čas začít se znepokojovat? Objasněme si nejprve, na čem se váš důchod bude zakládat a které dokumenty se vám budou hodit k výpočtu výše důchodu a prokázání nároku na něj.

Za prvé byste se měli zajímat o to, jaký je váš důchodový věk. Například Marie, která se živí prodejem šperků: je jí 52 let, vychovala jednu dceru. Narodila se v roce 1958 a podle tabulek je její důchodový věk 66 let. Do „tabulkového“ důchodu tedy půjde v roce 2024.

Dále se zajímejte o dosažení potřebného počtu let pojištění. Jinými slovy, jde o roky, kdy jste si platili důchodové pojištění. Platit za vás mohl ovšem také stát nebo zaměstnavatel. Budeme-li se držet modelového příkladu, Marie odchází do důchodu po roce 2018 a musí tedy mít dohromady 35 let zaplaceného důchodového pojištění.

Do této doby se počítá doba důchodového pojištění v rámci pracovního poměru, činnost na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) a také samostatná výdělečná činnost, pokud je s ní spojena účast na důchodovém pojištění. Připočítat je možné také náhradní doby důchodového pojištění (podle v té době platných předpisů), například studium na vysoké škole, dobu strávenou v evidenci úřadu práce kdy dostáváte podporu nebo dobu, kdy pobíráte nemocenskou.

Jak je na tom Marie?

Tak například paní Marie chodila na střední školu, kterou ukončila v roce 1976. Pracovala potom až do revoluce kde se dalo, jako sekretářka, asistentka a na podobných pozicích. Podnikat začala v roce 1990, kdy začala v Čechách prodávat bižuterii, převážně na společenských akcích. Od roku 1977 do roku 1990 šla z jedné práce do druhé, důchodové pojištění za ní odváděl zaměstnavatel, od roku 1990 si důchodové pojištění platila sama. V současné době tedy má 33 let zaplaceného důchodového pojištění a na 35 let hravě dosáhne, v roce 2018 bude mít 41 zaplacených let.

Co když se vám nepodaří staré údaje dohledat?

Problémem v zásadě může být například status OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) či evidence na úřadu práce bez nároku na dávky. Pokud jste vykonávali SVČ jako vedlejší (například umělecká nesoustavná činnost a podobně) a nepřekročili rozhodnou částku pro dané období, také jste nebyli účastni důchodového pojištění. Taková situace se však Marie nikdy netýkala a i kdyby – do roku 2018 pětatřicet potřebných let nasbírá docela snadno.

Aby jednou bylo možné vypočítat výši důchodu, budete dále potřebovat vyměřovací základy na pojistné z jednotlivých let. Z doby, kdy jste byli zaměstnanci, můžete počítat jako vyměřovací základ na sociální pojistné hrubý roční příjem. „Uplatňují se tak zde roční vyměřovací základy,“ říká Kamil Vařeka, tiskový mluvčí České správy sociálního zapezbečení.

U OSVČ to bude složitější. Jednak vyměřovací základ je 50 % z částky, o kterou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti přesáhnou v rozhodném období výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Oněch 50 % procent však od poloviny roku 1993 bylo 35 %, pro rok 2004 40 %, v roce 2005 45 % a od roku 2006 konečně 50 %. Dobu před tím popisuje Kamil Vařeka z ČSSZ takto: „Od 1. 5. 1990 do 30. 6. 1993 jsou OSVČ účastny důchodového pojištění na základě zaplaceného pojistného, a to v těch kalendářních měsících, za které uhradily pojistné. Měsíční vyměřovací základ v roce 1990 a 1991 činil minimálně 400 Kč a maximálně 10 000 Kč. Měsíční vyměřovací základ v roce 1992 a do 30. 6. 1993 činil minimálně 2 000 Kč a maximálně 10 000 Kč.“

Důležitý přehled

Co když se vám nepodaří staré údaje dohledat? V takovém případě stačí požádat ústředí ČSSZ o zaslání takzvaného Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). To obsahuje přesný přehled dob důchodového pojištění, náhradních dob pojištění, a přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ by vám ho měla poslat do 90 dnů od doručení žádosti.

Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) a adresu, na kterou bude informativní list zaslán. Poslat ji můžete buď písemně na adresu ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo elektronicky (s elektronickým podpisem).

www.finance.cz

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama