Velikost textu: AAA

Reklama

Od revoluce podnikám.
Mám se bát důchodu? II.díl

Poté, co jste si přečetli první část článku na danou problematiku byste konečně chtěli vědět, jaký tedy budete  mít důchod?. „Vypočítat modelový příklad do budoucna nelze, neboť nejsou známy přepočítací koeficienty k vyměřovacím základům (ty stanovuje každoročně vláda v září) a současně neznáme ostatní podmínky pro nárok na důchod,“ vysvětluje Kamil Vařeka.
Důchod OSVČ do budoucna vypočítat nelze

„Výše důchodu se skládá z procentní a základní výměry. Výše základní výměry v roce 2010 činí 2 170 korun. Procentní výměra odpovídá délce doby pojištění a výši vyměřovacích základů v rozhodném období. Pro výpočet důchodu je rozhodný osobní vyměřovací základ pojištěnce, který je stanoven jako průměr vyměřovacích základů za rozhodné období. Skutečné vyměřovací základy, ze kterých je zaplaceno pojistné, se násobí koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Tento koeficient každoročně stanovuje vláda svým nařízením,“ přibližuje užití koeficientů Kamil Vařeka. Jinými slovy, důchod se skládá v současné době z nějaké základní částky a potom z takzvané „procentní výměry“. A tu lze právě spočítat pomocí vyměřovacích základů a koeficientů, které každoročně stanoví vláda.

 „Průměr vyměřovacích základů neovlivňuje výši důchodu v plném rozsahu. Například pro rok 2010 se částka do 10 500 korun hodnotí plně, z částky od 10 500 korun do 27 000 korun se hodnotí 30% a z částky nad  27 000 korun pouze 10%. Obecně lze říci, že vyšší vyměřovací základ vede k vyššímu důchodu, ale pokud průměr vyměřovacích základů je vyšší než uvedené redukční hranice tj. 10 500 korun resp. 27 000 korun, je částka průměru vyměřovacích základů do výše důchodu zhodnocena pouze 30 % resp. 10%,“ dodává ještě k výpočtu Kamil Vařeka. Jde jen určité upřesnění postupu výpočtu, který je dobré alespoň principielně znát – pro nás však není v tuto chvíli relevantní (v podstatě jde jen o matematický „trik“, který upravuje tvar křivky v grafu typu „čím větší vyměřovací základy, tím větší důchod“).

Vrátíme-li se k otázce výše důchodu v delším horizontu, ten jednoduše – jak vysvětluje K.Vařeka – nelze spočítat. Prvním problémem je výše koeficientů, které teprve budou stanoveny. Při nich se bere v úvahu především výška inflace a další parametry. A odhadnout poměrně přesně inflaci do roku 2018 je bez (funkční) křišťálové koule opravdu obtížná úloha.

www.finance.cz

Dokončení článku přineseme v nejbližších dnech.

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama