Velikost textu: AAA

Reklama

Kolik berou důchodci

18.11.2009

Česká správa sociálního zabezpečení  vyplácela ke konci letošního září celkem 2 094 808 starobních  důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem
2 770 585. Těm Česká správa sociálního zabezpečení ke 30. 9. 2009 vyplácela celkem 3 398 543 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem
55 751 důchodů do zahraničí.

  • Průměrná výše starobního  důchodu činila v září 2009 celkem 10 031 Kč, z toho u mužů 11 159 Kč a u žen 9 124 Kč (Pozn.: jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných).
    Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7 731 Kč (u mužů činil 8 646 Kč a u žen 7 020 Kč). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl v září 68 let (muži 69 a ženy 66 let).
  • Nejvyšší průměrný starobní důchod dostávali důchodci v Praze – 10 720 Kč (muži – 11 755 Kč, ženy – 9 940 Kč), nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v kraji Vysočina – 9 752 Kč (muži – 10 724 Kč, ženy – 8 919 Kč).
  • Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná – 2 170 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Nejnižší procentní výměra starobního důchodu je v současné době 770 korun měsíčně.
  • Lidem, kteří se dožijí 100 let, se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 korun.

Více informací a aktuální důchodovou statistiku najdete na webových stránkách ČSSZ na adrese:

http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/duchodova-statistika/

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama