Velikost textu: AAA

Reklama

Spočítejte si důchod

18.11.2009

Podmínky nároku na důchody z důchodového pojištění a způsob stanovení jejich výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Výpočet důchodu pomocí důchodové kalkulačky vychází ze základních údajů, které  výši důchodu ovlivňují, ale je samozřejmě pouze orientační.

K údajům, které je třeba vyplnit (přepsat) do důchodové kalkulačky uvádíme pro usnadnění několik upřesňujících poznámek.

Vyměřovací základ

Uvádí se hrubý výdělek dosažený v příslušném roce (osoby samostatně výdělečně činné uvádějí výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného).

Vyloučené doby

Většinou se jedná o dobu pobírání dávek nemocenského pojištění, dobu pobírání plného invalidního důchodu, dobu výkonu vojenské služby, nejde-li o vojáka z povolání, dobu péče o dítě nebo o bezmocnou osobu, dobu studia, dobu "evidované" nezaměstnanosti.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod

Jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění (většinou se jedná o doby uvedené v předchozí odrážce). Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu vojenské služby (nejde-li o službu vojáka z povolání) započítávají pro výši procentní výměry důchodu v rozsahu 80 %.

Doba studia získaná před 1. lednem 1996

Jako doba studia získaná před 1. lednem 1996 se započítává doba studia po skončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let v plném rozsahu a po dosažení uvedeného věku se hodnotí nejvýše 6 roků studia, a to v rozsahu 80 %. Studium získané po 31. prosinci 1995 se započítává nejvýše v délce 6 roků po dosažení věku 18 let, a to v rozsahu 80 %.

Zdroj: MPSV

ZDE si stáhněte "DŮCHODOVOU KALKULAČKU" 

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama