Velikost textu: AAA

Reklama

Získat důchod nebude tak snadné I

Podmínky pro získání starobního důchodu budou v České republice rok od roku přísnější. Dnešní středoškoláci či vysokoškoláci půjdou do důchodu za zcela jiných podmínek než občané v roce loňském, tedy v r. 2009. Zákonné podmínky se totiž postupem času výrazně zpřísňují.

 

Ještě v loňském roce splnil zákonné podmínky pro přiznání řádného klasického důchodu v Česku téměř každý žadatel o důchod. V budoucnosti tomu tak již nebude. Zákonné podmínky se totiž postupem času výrazně zpřísňují. V loňském roce stačilo:

Pokud nejsou zákonné podmínky splněny, tak nemůže být důchod žadateli přiznán.

Do doby pojištění se přitom započítávala nejenom doba, kdy občan odváděl ze svého příjmu sociální pojištění (např. ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti…), ale také náhradní doby. Jako náhradní doba se do doby pojištění započítávalo při splnění zákonných podmínek např.:

 • studium (doba studia od 18 let v délce 6 let),
 • doba evidence na úřadu práce (vždy po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, při dlouhodobé evidenci na úřadu práce bez pobírání podpory v nezaměstnanosti v max. délce tří let),
 • péče o dítě (do čtyř let věku dítěte),
 • základní vojenská služby a civilní služba,
 • péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let.

Žadatelé o důchod v loňském roce zažili část svého produktivního života před rokem 1989, kdy byla v podstatě povinná plná zaměstnanost. Se započítáním studia, vojenské služby splnil tedy podmínku 25 let pojištění téměř každý žadatel o důchod.

Jak se zpřísňují podmínky?

Dnešní mladí lidé musí tedy dle současné legislativní úpravy počítat se zhoršujícími se podmínkami pro získání důchodu. Jakými?

 • Důchodový věk se prodlužuje až na 65 let
  Důchodový věk
  se v Česku neustále prodlužuje. V roce 2030 bude 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, pokud vychovaly jedno dítě. Ženy, které vychovají dvě děti, půjdou do důchodu v 64 letech. Ženy, které vychovají tři děti, půjdou do důchodu v 63 letech. Ženy, které vychovají čtyři a více dětí, půjdou do důchodu v 62 letech. Žena narozená v roce 1940, která vychovala dvě děti, šla přitom do důchodu v 54 letech. Muž narozený v roce 1940 šel do důchodu v 60 letech a deseti měsících.
 • Doba pojištění ze zvyšuje z 25 let na 35 let
  Další nepříjemnou novinkou je zvyšování počtu let pojištění. Každý rok o jeden. V roce 2009 stačilo tedy splnit podmínku 25 let pojištění. Žadatelé o starobní důchod v letošním roce musí mít 26 let pojištění. V roce 2018 budou muset mít již 35 let pojištění.
 • Doba studia se nezapočítává jako náhradní doba
  Od letošního roku se již doba studia (na střední, vyšší odborné či vysoké škole) nezapočítává jako náhradní doba do doby pojištění. Např. studentovi ve třetím ročníku na vysoké škole se tak do doby pojištění započítává jako náhradní doba pouze studium do konce prosince 2009. Např. středoškolákovi, který dovrší v únoru 18 let se již nezapočte studium vůbec. Jestliže tedy následně ukončí studium na vysoké škole ve 24 letech, nebude mít započteno 6 let studia jako v minulosti. Nezapočtení doby studia neznamená jenom problém se získáním doby pojištění, ale současně znamená nižší státní penzi (každý rok pojištění znamená 1,5 % z vyměřovacího základu). Nezapočítání šesti let studia tak automaticky snižuje státní důchod přibližně o deset procent.

Nezapočítání doby studia do náhradní doby přinese dnešním studentům nemalé problémy. Budou muset již během studia začít myslet na svoji budoucnost. Řešením je buď dobrovolné důchodové pojištění nebo vlastní spoření (investování) na penzi. Zodpovědní studenti budou ještě více hledat při studiu vlastní zdroj příjmů.

www.finance.cz

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama